หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นางสาวนูรฮาพีซา อาตาฮาลา

นางสาวนูรฮาพีซา อาตาฮาลา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนสามัคคี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่