หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครู

นางสาวคอลีเยาะ สะอิ

นางสาวซีตีปาตีเมาห์ เวาะเจ

นางสาวโซฟียะห์ แวยะโกะ

นางสาวฟาดีละห์ เต๊ะมาลอ

แกลเลอรี่