หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล

การแข่งขันการประกวดนัตกรรมอาหารท้องถิ่น ระดับ ม.ต้น ประจำปี 2564 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

https://web.facebook.com/lula.na.16/videos/1003087813816233

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 หลักสูตรการประกอบอาหาร ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดการแข่งขันนวัตกรรมอาหารท้องถิ่น (ระดับมัธยมต้น) ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

แกลเลอรี่