ผลงานดีเด่น

กิจกรรมหลักสูตร

  • เปิดบ้านธุรกิจจำลอง

    วันที่ 2 ตุลาคม 2562 พบกับ open house งานเปิดบ้านธุรกิจจำลองสาขา วิทยาการธุรกิจสุขภาพ ขอเชิญนักศึ

วีดีโอแนะนำหลักสูตร

วิดิทัศน์การดำเนินงานของคณะ