ติดต่อเรา

สาธารณสุขศาสตร์ และธุรกิจสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Yala Rajabhat University)
133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-299699 โทรสาร 073-299610

E-mail : Nurreeyah.m@yru.ac.th