ขอแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น

10 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฮูดา เจ๊ะแวมาแจ นางสาวอารีดา ยามา นางสาวนุร์อาตีก๊ะ โวะ และนางสาวซาฟีรา สาและ ในนามทีม Good Health Good life จากหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษา สาขาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยดีเด่น (ประเภททีม) การประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2564 เนื่องในวันราชภัฏ 64 “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา