ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการนำเสนอนวัตกรรมเรื่อง “มาร์คหน้าสมุนไพรบรรเทาปวดและพ่อนคลาย” โครงการ Gen Z Gen Biz Innovation Camp

10 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

นางสาวฟาร์อีซะห์ สอมะลี นางสาวกูฮัยยา ตูแวลอ นางสาวกูนาซีฟะห์ กูแมเร๊าะ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ภายใต้ชื่อทีม "Sunshine" โดยมีอาจารย์ดร.ฮูดา แวหะยี อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อาจารย์นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ โค้ชเทคนิค และอาจารย์วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช โค้ชธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการนำเสนอนวัตกรรมเรื่อง “มาร์คหน้าสมุนไพรบรรเทาปวดและพ่อนคลาย” โครงการ Gen Z Gen Biz Innovation Camp โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา