ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

26 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น
ขอแสดงความยินดี อาจารย์รัตติภรณ์ บุญทัศน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จากงานวิจัยเรื่อง "ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการที่ยังคงอยู่ในผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด 19 หรือภาวะลองโควิด (Long Covid) ในเขตเทศบาลนครยะลา"
#ScienceYRU
 
ความรู้สึกทั้งหมด
17
 
3
 
 
ถูกใจ
 
 
 
แสดงความคิดเห็น
 
 
แชร์