กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ

26 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ
โดยนักศึกษาหลักสูตร วิทยาการธุรกิจสุขภาพ ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning day ภายในชั้นเรียน