จัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิชาการน้อมรำลึก 71 ปี

26 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร
เมื่อวันที่ 7 - 8 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ และอ.มุสตูรา ยะโกะ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิชาการน้อมรำลึก 71 ปี โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพ ได้แก่ วัดความดันโลหิต คัดกรองภาวะซึมเศร้า การช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน CPR การประเมินความเครียด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และประเมิน ค่า BMI