เข้าร่วมโครงการ สร้างเเละพัฒนาเพื่อส่งเสริมทักษะการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีทางการเเพทย์เเละสุขภาพ ครั้งที่2 (Innovation Camp For Health and Wellness)

1 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19-21 เมษายน 2562 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมโครงการสร้างเเละพัฒนาเพื่อส่งเสริมทักษะการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีทางด้านการเเพทย์และสุขภาพ จุดประกายความคิดพร้อมเรียนรู้การเริ่มต้นธุรกิจ STARTUP (Innovation Camp for Health and Wellness) “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ” ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยสามารถคว้า 2 รางวัล ได้แก่

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม แผ่นประคบ Hi-tech เป็นแผ่นประคบจากสมุนไพรพร้อมนวด เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายหรืออักเสบที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ มีความปลอดภัยไร้สารเคมี โดยนายมูฮำหมัดสุไฮมิน มูซอ นางสาวฟาร์อีซะห์ สอมะลี นางสาวกูฮัยยา ตูแวลอ และนางสาวมัสฮาณี แยแล มีอาจารย์เดียร์นา แม็ง และนางสาวฟาดีฮะห์ เลาะยะผา เป็นที่ปรึกษา
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ทีม Herbal Wax เป็นแวกซ์สมุนไพร ลดอาการปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่างๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ โดยนางสาวสูรีญาณี หะยีแม นางสาวนูรไอนี อาแว นางสาวณูรี ติยา นายอักรอม ยะโกบ นางสาวซุฟฟียะห์ ยูโซ๊ะ และนางสาวมูรณี ฮะ มีอาจารย์เดียร์นา แม็ง และนางสาวฟาดีฮะห์ เลาะยะผา เป็นที่ปรึกษา