สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะวิทย์ฯ มรย. หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 66 ทั้งห้อง ปกติ 4 ปี และ เทียบโอน 2 ปีหลัง ( รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ถึง 20 ต.ค. 65 สนใจติดต่อ สอบถามข้อมูลได้)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปี 66 ทั้งห้อง ปกติ 4 ปี และ เทียบโอน 2 ปีหลัง ( รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ถึง 20 ต.ค. 65  สนใจติดต่อ
สอบถามข้อมูลได้) ได้ดังนี้

แกลเลอรี่