สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 8 - 21 พฤศจิกายน 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 8 - 21 พฤศจิกายน 2565
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รับปริญญาตรีหลายสาขา
อัตราเงินเดือน 16,500 บาท ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ดังนี้ https://shorturl.asia/AUyME

แกลเลอรี่