สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 พฤศจิกายน 2565

กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 พฤศจิกายน 2565
จำนวน 80 อัตรา  รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ดังนี้ https://shorturl.asia/bCeVq

แกลเลอรี่