สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)

ขอแสดงความยินดีกับนายอารีฟีน เวาะมิ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ผลิตภัณฑ์จากชุมชน
ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ภายใต้โครงการวิจัยการแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดยะลา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนันสตา จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่