สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รหัส 58

ศิษย์เก่าดีเด่น รหัส 58 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. นางสาวฟาตีเม๊าะห์ เปะอะรอมิง ประเภท เรียนดี
สถานที่ทำงาน  สำนักงานใหญ่โรงพยาบาลสัตว์เมตตา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบ

2. นายสุไลมาน ไดนาดะ ประเภท จิตอาสา
สถานที่ทำงาน วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

แกลเลอรี่