สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบโควตา กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566 รระหว่างวันที่ 6 - 28 มีนาคม 2566

การรับสมัครรอบสุดท้ายยย #รับสมัครภาคปกติมรย.

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบโควตา กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร https://bit.ly/rajabhat_south66

_________________________________

รับสมัครระหว่างวันที่ 6 - 28 มีนาคม 2566  (กรอกข้อมูลผ่านระบบ https://eduservice.yru.ac.th/apply )
พิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร : 29 มีนาคม - 9 เมษายน 2566

กำหนดการอื่นๆ
- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 24 เมษายน 2566
- สอบสัมภาษณ์ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 (ณ มหาวิทยาลัยที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)
- ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 1 พฤษภาคม 2566
_________________________________

การรับสมัครรอบกลุ่มภาคีฯ คือ?
- เป็นการรับสมัครร่วมกันระหว่าง 5 ม.ราชภัฏเขตภาคใต้
- สำหรับม.ราชภัฏยะลาใช้คะแนน TGAT และ TPAT5(สำหรับสายครู) ในการประมวลผลการคัดเลือก ไม่มี A-Level
- ส่วนการใช้คะแนนของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ดูจากระเบียบการรับสมัคร ( คลิกลิงค์นี้ https://bit.ly/rajabhat_south66 )
- ผู้สมัครจะสมัครได้เพียง 1 ใบสมัคร/รหัสการสมัคร (กรอกข้อมูลผ่านระบบของมหาวิทยาลัยใดก็ได้) ซึ่งสามารถเลือกสาขาวิชาของทั้ง 5 มหาวิทยาลัย ได้สูงสุด 4 ลำดับสาขาวิชา และต้องชำระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางตามมหาวิทยาลัยนั้นๆกำหนด
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สายครู) เลือกได้เพียง 2 ใน 4 ลำดับสาขาวิชา
_________________________________

ค่าสมัคร (ตามการเลือกลำดับสาขาวิชา)
- 1 ลำดับ 300 บาท 
- 2 ลำดับ 500 บาท 
- 3 ลำดับ 600 บาท 
- 4 ลำดับ 700 บาท

แกลเลอรี่