สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 62 รางวัลชมเชยในโครงการผลิตสื่่อประชาสัมพันธ์ คลิปวิดิโอเรื่องเล่าอัตลักษณ์ชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
ขอแสดงความยินดี กับทีม White Location นายอารีฟีน เวาะมะ
นายซูฟียัน อาแว และนางสาวสัยสุนี มะดีเย๊าะ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 62
ได้รับรางวัลชมเชย โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ คลิปวิดิโอเรื่องเล่าอัตลักษณ์ชายแดนใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลงานคลิปเรื่อง"ปิยมิตร เบตง"

แกลเลอรี่