สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมค่ายร่วมใจ Com-Edu สานฝันเยาวชนสู่เทคโนโลยี ครั้งที่ 4

กิจกรรมค่ายร่วมใจ Com-Edu สานฝันเยาวชนสู่เทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-5 พ.ค.66 จ.สตูล

แกลเลอรี่