สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม Depa Transformation ณ จังหวัดสงขลา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3  เข้าร่วมกิจกรรม Depa Transformation In Action 2018 "มุ่งสู่ค้าปลีกอัจฉริยะ" วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเเรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

แกลเลอรี่