มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ติดต่อเรา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  (อาคาร 5 ชั้น 2)

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Yala Rajabhat University)


133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-299699 โทรสาร 073-299610 

E-mail: [email protected]