คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ติดต่อเรา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  (อาคาร 5 ชั้น 2)

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Yala Rajabhat University)


133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-299699 โทรสาร 073-299610 

E-mail: mathematics@yru.ac.th

Facebook Fanpage : Mathematics Yru | Facebook

ข้อมูลแผนที่ตั้งสำนักงาน : https://goo.gl/maps/LUH5ndevKDWZAjWG9