มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมชมนิทรรศการเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  นักศึกษาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รหัส 58)  ได้เข้าร่วมชมนิทรรศการเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ณ ลานกิจกรรม ชั้้น 3 ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยม จ.ยะลา

แกลเลอรี่