มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 62

คณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2562   วันที่  18  เมษายน  2562  ณ  หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่