มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นำนักศึกษาไปจัดค่ายคณิตศาสตร์ ณ อุทยานนกน้ำทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2562

คณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์  นำนักศึกษาไปจัดค่ายคณิตศาสตร์  ณ  อุทยานนกน้ำทะเลน้อย  จังหวัดพัทลุง  เมื่อวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2562 

แกลเลอรี่