มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

https://www.facebook.com/Mathematics-Yru-1421407114789905/

แกลเลอรี่