มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 - ชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมการอบรมการเรียนออนไลน์ด้วยระบบ YRU e-Learning (ระบบใหม่)

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 - ชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมการอบรมการเรียนออนไลน์ด้วยระบบ YRU e-Learning (ระบบใหม่)
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 โดยอบรมออนไลน์ผ่านทาง Facebook Fanpage : ARITC YRU
หรือลิงก์ https://www.facebook.com/aritcyalarajabhat

 
 
 

แกลเลอรี่