มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

บริการจัดส่งทรัพยากรการเรียนรู้ด้วยหัวใจ สู้ภัย โควิด - 19

 

บริการจัดส่งทรัพยากรการเรียนรู้ด้วยหัวใจ สู้ภัย โควิด - 19

ช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพื่อลดความแออัดในห้องสมุดและหยุดการเผยแพร่เชื้อไม่ให้ลุกลาม ทางห้องสมุดมีบริการจัดส่งทรัพยากรสารสนเทศการเรียนรู้ด้วยใจสู้ภัยโควิด-19 สำหรับอาจารย์บุคลากรและนักศึกษา โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกประเภทบริการได้ ดังนี้

1. Book Delivery by Grab บริการจัดส่งหนังสือ (เฉพาะอาจารย์

บุคลากรและนักศึกษาที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยและหอพัก มรย. เท่านั้น) จัดส่งเวลา 15.00 น เป็นต้นไป

โดยเจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งทางโทรศัพท์ (เปิดให้บริการแล้ว)

2. Take the Book by yourself ผู้ขอรับบริการกรอกรายชื่อและเลขหมู่ของหนังสือที่ต้องการยืม

เจ้าหน้าที่จะดำเนินการค้นหาหนังสือให้และโทรแจ้งทางโทรศัพท์

โดยผู้ขอรับบริการสามารถมารับหนังสือที่ห้องสมุดด้วยตนเอง (ตามวันเวลาราชการ)

3. Book Return บริการรับคืนหนังสือจากผู้ใช้บริการ

โดยเจ้าหน้าที่ไปรับหนังสือที่ผู้ใช้บริการต้องการส่งคืนถึงสถานที่ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ (เฉพาะอาจารย์

บุคลากรและนักศึกษาที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย และหอพัก มรย.เท่านั้น) รับคืนเวลา 15.00 น.

โดยเจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. Book Delivery by Post เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือให้ทางไปรษณีย์

โดยเจ้าหน้าที่จัดส่งหลังได้รับข้อมูลภายใน 1-2 วันทำการ และจะแแจ้งเลข Tracking Number

ผ่านอีเมลของผู้รับบริการ และเพจ FB: ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - YRU Library

เวลา 16.00 น. ของทุกวันทำการ

** ผู้ขอรับบริการสามารถยืมหนังสือได้ตามจำนวนสิทธิ์การยืมแต่ละประเภทของสมาชิก

หรือน้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กก. ต่อการส่ง 1 ครั้ง ผู้ใช้บริการสามารถขอรับบริการได้ที่ลิงก์:

http://gg.gg/LibserviceBook


https://www.yru.ac.th/th/news/view/brikar-cad-sng-thraphyakr-kar-reiyn-ru-dwy-hawc-su-phay-kho-wid-19