หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นางสาวอาอีซะห์ กาเดาะ รหัส 56

ชื่อนางสาวอาอีซะห์ กาเดาะ

ทำงานที่:  โรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี

ตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์

แกลเลอรี่