หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สัมมนาหลังการฝึกงาน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมสัมมนาหลังการฝึกงาน โดยมีการนำเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดเเละผลการฝึกปฏิบัติงาน-ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในสถานประกอบการทั้งหมด 1ุ6 เเหล่ง ได้เเก่  ศูนย์​วิทยาศาสตร์​การเเพทย์ จ.สงขลา​, ศูนย์​วิทยาศาสตร์​การเเพทย์ จ.สุราษฎร์ธานี​, ห้องปฏิบัติการ​กลาง​, บริษัท​ปัตตานี​ผลิตภัณฑ์​, บริษัท​ปลากระป๋อง​สยาม, โรงพยาบาล​นครศรีธรรมราช​, โรงพยาบาล​เบตง,โรงพยาบาล​สตูล​, โรงพยาบาล​กระบี่​, โรงพยาบาล​ปัตตานี​, โรงพยาบาล​รามัน, โรงพยาบาลศรีสาคร​, ศูนย์​โรคผิวหนัง​ตรัง​, หน่วยกามโรค​ (อ.หาดใหญ่)​, ศูนย์​วัณโรค​ (จ.ยะลา) และศูนย์​ควบคุม​แมลง​ (จ.ยะลา)  

แกลเลอรี่