หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรจุลชีววิทยา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 5 - 7 เมษายน 2564 หลักสูตรจุลชีววิทยา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท โรงงานซีอิ้วฉิ่นหวอ จำกัด (ซีอิ้วตราดอกบัว) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูลงขลา และบ้านยืนบุรีฟาร์มเห็ด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และกระบวนการทำงานต่างๆในหน่วยงานสถานประกอบการจริงจากผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึงหลักการและแนวคิดในการต่อยอดอาชีพต่างๆ

แกลเลอรี่