หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรจุลชีววิทยา จัดฝึกอบรมเรื่องการประกอบธุรกิจและการผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ ผ่านระบบออนไลน์ Google meet

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรจุลชีววิทยา จัดฝึกอบรมเรื่องการประกอบธุรกิจและการผลิต ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ ผ่านระบบออนไลน์ Google  meet ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีอาจารย์นุรอัยนี หะยียูโซะ เป็นอาจารย์รับผิดชอบกิจกรรม โดยได้เชิญคุณอิซ​ซาฮ​ แว​อูมา เจ้าของร้านขนมปังดาวานิส Dawaniz bread cafe' มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้กับนักศึกษาเรื่องการประกอบธุรกิจ และการผลิต ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์  ให้ความรู้และเทคนิคต่างๆในการกระบวนการผลิตอาหารหมักจากจุลินทรีย์ และจุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตขนมปัง เพื่อให้นักศึกษาได้ต่อยอดอาชีพในการนำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

แกลเลอรี่