หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรจุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หลักสูตรจุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีการแนะนำ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และรุ่นพี่แต่ละชั้นปีในในหลักสูตร และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยการปรับตัวของน้องใหม่สำหรับการเรียนในยุคโควิด

แกลเลอรี่