หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรจุลชีววิทยา จัดกิจกรรมอบรมการใช้ Microsoft office

เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม  2564 หลักสูตรจุลชีววิทยา จัดกิจกรรมอบรมการใช้ Microsoft office ในรูปเเบบการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ให้เเก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เเละทักษะด้านการใช้ Microsoft office เเละสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในด้านการเรียนเเละการทำงานต่อไป 

แกลเลอรี่