หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ข้อมูลเเละ Link การรับสมัครเรียน

ข้อมูลเเละ Link การรับสมัครเรียน คลิกที่นี้ 

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร จาก Link https://bit.ly/rajabhat_south66
และสามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 6 - 28 มีนาคม 2566 https://eduservice.yru.ac.th/apply/

แกลเลอรี่