หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ทางหลักสูตรได้มีการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ให้แก่ โรงเรียนอัตตัรกียะห์ ต.บางนาค อ. เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งได้มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรและนักศึกษาช่วยงาน กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดีและทางหลักสูตร รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางโรงเรียนไว้วางใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

แกลเลอรี่