หลักสูตรจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรจุลชีววิทยา รอบสุดท้ายภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2560

หลักสูตรจุลชีววิทยา รับนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติมรอบ 3) รับจำนวนจำกัด #ไม่ต้องสอบคัดเลือก สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาได้เลย # รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 มิถุนายน 2560 (ทุกวันก่อนเวลา 16.00 น.)

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้ที่ผ่านการสมัครรอบภาคี ,รอบ 1,รอบ 2 (ที่ไม่เคยยืนยันสิทธิ์มาก่อน)
3. เป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการสมัครใดๆ

วิธีการสมัคร
1. สำหรับผู้ที่เคยผ่านการสมัครรอบภาคี, รอบ 1 , รอบ 2 กรอกข้อมูลผ่านระบบ http://eduservice.yru.ac.th/apphome1/ และปรินท์ใบสมัครมาส่งที่กองบริการการศึกษา

2. สำหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการสมัครมาก่อน ติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายละเอียดการหลักฐานที่ต้องใช้ ตามลิงค์นี้http://eduservice.yru.ac.th/newweb/

แกลเลอรี่