สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม / Industrial Physics Program
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นายฮูเซ็ง ชายดานา รหัส 49

ชื่-สกุล  นายฮูเซ็ง  ชายดานา  รหัส 49

ตำแหน่งงาน  นักวิทยาศาสตร์

สำเร็จการการศึกษา สาขาฟิสิฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

หน่วยงาน  สาขาฟิสิฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ความภาคภูมใจ สาขาฟิสิกส์ เป็นเหมือนมากกว่าครอบครัว เหมือนบ้าน เพราะเข้ามาแล้ว สนุก กิจกรรมดี มีพี่น้องมากมายที่ช่วยเหลือกัน อาจารย์ใจดีทุกคนเลย

แกลเลอรี่