สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม / Industrial Physics Program
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมเยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษา

อาจารย์  ดร.ดาริกา จาเอาะ ประธานหลักสูตรฟิสิกส์ พร้อมด้วยอาจารย์มุสตูรา ยะโกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และอาจารย์ ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนางสาวรอกีเยาะ อะหวัง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรฟิสิกส์ ณ โรงพยาบาลยะลา เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางถนน จำเป็นต้องผ่าตัดกระดูกขา ซึ่งต้องใช้ค่าจ่ายจำนวนมาก โดยทางหลักสูตรฟิสิกส์ได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อใช้จ่ายค่าดังกล่าว สำหรับผู้ที่สนใจให้ความช่วยเหลือ สามารถโอนบริจาคเพื่อช่วยเหลือได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 9240370293 ชื่อบัญชี นางสาวรอกีเยาะ อะหวัง หรือติดต่อสอบมาทางหลักสูตรฟิสิกส์โดยตรงได้ที่  สาขาฟิสิกส์ ครธวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Facebook: หลักสูตรฟิสิกส์ ม.ยะลา

แกลเลอรี่