สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม / Industrial Physics Program
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven), ตู้บ่มเชื้อ (Incubator)

รายละเอียดทั้งหมด :

- ตู้อบลมร้อน ชนิดใช้ไฟฟ้า สำหรับอบตัวอย่าง, เครื่องแก้ว, เครื่องมือ และ อุปกรณ์ต่างๆ

- ความจุ 108 ลิตร

- ทำอุณหภูมิได้สูงสุด 300 องศาเซลเซียส

- ตั้งเวลาการทำงานได้ 1 นาที ถึง 99 วัน หรือ ทำงานต่อเนื่อง

- ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor

- จอแสดงค่าอุณหภูมิเป็นแบบ Colour Display (เรืองแสง)

- มีระบบจ่ายความร้อนแบบ Forced Convection

- ปรับอุณหภูมิได้ 2 หน่วย คือ °C และ °F

- ควบคุมคำสั่งการทำงานด้วยระบบสัมผัส (Touchscreen)

- สามารถปรับความแรงของพัดลมได้ (Fan Speed)

- ภายใน และ ภายนอกตู้ทำด้วยสแตนเลสอย่างดี

- มีชั้นวางของ 2 ชั้น

- เลือกใช้ภาษาได้ 4 ภาษา คือ German, English, Spanish และ French

- มีระบบแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่ากำหนด (Class 1)

- มีพัดลมภายในตู้

- ภายในตู้ มีขนาด 560(กว้าง) x 480(สูง) x 400(ลึก) มิลลิเมตร

- ภายนอกตู้ มีขนาด 745(กว้าง) x 867(สูง) x 584(ลึก) มิลลิเมตร

- ใช้ไฟ 220 โวลต์

- ผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี

- รับประกันคุณภาพ 1 ปี

แกลเลอรี่