สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม / Industrial Physics Program
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ห้องปฏิบัติการด้านฟิสิกส์

ใช้สำหรับการเรียนการสอนด้านฟิสิกส์พื้นฐานและฟิสิกส์ขั้นสูง โดยชุดปฏิบัติการทดลองด้านศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

แกลเลอรี่