สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม / Industrial Physics Program
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์

 

อ.สมกรณ์ ชัยวรากรณ์

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

>>ดูข้อมูลเพิ่มเติม <<