สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม / Industrial Physics Program
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ทฤษฎีบท “หลุมดำมีเส้นผม” ช่วยแก้ความย้อนแย้งเชิงข้อมูลของฮอว์คิง

ทีมนักฟิสิกส์ทฤษฎีจากสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และอิตาลี ร่วมกันเสนอแนวทางใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาความย้อนแย้งเชิงข้อมูลของหลุมดำ (black hole information paradox) หรือที่บางครั้งรู้จักกันในชื่อว่า "ความย้อนแย้งของฮอว์คิง"(Hawking's paradox) >>> Click

แกลเลอรี่