สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม / Industrial Physics Program
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อีกครั้ง กิจกรรมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ 26 มกราคม 2566 ทางสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดเวทีกิจกรรมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังส้มมนาจาก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เวลา 09:00 -12:00 สถานที่ อาคาร 9 ห้อง 207  หัวข้อ ดังนี้

wink Ultrasonic-assisted Dunlop method for natural rubber latex foam production: Effects of irradiation time on morphology and physico-mechanical properties of the foam (นางสาวนุรฮาฟิซา มามะ)

wink Synthesis of porous carbon materials derived from laminaria japonica via simple carbonization and activation for supercapacitor (นางสาวอาอีเซาะห์ หะยีดิง)

wink A responsive hydrogel-based microneedle system for minimally invasive glucose monitoring (นางสาวอีลฮาม หะยือุมา)

wink The First Photometric Study of AH Mic Contact Binary System (นางสาวมาชูรา โดเต๊ะ)

wink Techno - Economic analysis of activated carbon production from spent coffee grounds: Comparative evaluation of different production routes (นางสาวอีฟฟ่ะห์ แอสะ)

 

แกลเลอรี่