สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม / Industrial Physics Program
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อบรม" IoT Devices and Application "

หลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม จัดอบรม" IoT Devices and Application "โดยคุณไพบูลย์ ขอมเดษ จากบริษัท ซี แอล เค-ดี กรุ๊ป จำกัดหัวข้อจัดอบรม อุปกรณ์ IT และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทดลองเขียนโปรแกรมกับชุดทดลอง การประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร จัดอบรมในวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่