สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สาขาฟิสิกส์ จัดบริการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนสมานมิตรวิทยา จ.นราธิวาส

วันพุธ ที่ 27 ธันวามคม 2560 เวลา 09.00-12.00 สาขาฟิสิกส์ จัดบริการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนสมานมิตรวิทยา จ.นราธิวาส ตามโครงการศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วม ชั้น มัธยมปีที่ 3 จำนวน 60 คน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 คน และครู จำนวน 5 คน รวมทั้งหมด 75 คน ให้การต้อนรับโดย ผศ.อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา อ.สมกรณ์ ชัยวรากรณ์ ประธานหลักสูตร นายฮูเซ็ง ชายดานา นักวิทยาศษสตร์และคณะ 

แกลเลอรี่