สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สาขาวิชาฟิสิกส์ บริการวิชาการด้านการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ให้กับครูแกนนำด้านวิทยาศาสตร์(SMP)

เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2561 สาขาวิชาฟิสิกส์ บริการวิชาการด้านการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ให้กับครูผู้นำนำด้านวิทยาศาสตร์(SMP) โดยมีวิทยากร 1. ดร.ดาริกา จาเอาะ 2. อาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์ 3. อาจารย์ไซนับ ดอเลาะ 4.นางสาวนัสรีนา เจะมะ และ 5.นายฮูเซ็ง ชายดานา นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์

แกลเลอรี่