สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมลานวัฒนธรรม หนึ่งหลักสูตร 1กิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาฟิสิกส์จัด กิจกรรมลานวัฒนธรรม หนึ่งหลักสูตร 1กิจกรรม เสนอกิจกรรมสาธิตการทำขนมปากหม้อ นำเสนอโดยนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 1

แกลเลอรี่