สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สาขาฟิสิกส์และเทคโนโลยีพลังงาน เข้าร่วมแนะแนวนักเรียนที่โรงเทพา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สาขาฟิสิกส์ และเทคโนโลยีพลังงาน นำโดย อาจารย์โรสลีนา อนันตนูกูลวงศ์ ผู้อำนวยการคณะวิทยาศาสตร์ในนามตัวแทนผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย อาจารย์ภานุ ไทยเนรมิตร อาจารย์มูซำมีน สูหลง และนายฮูเซ็ง ชายดานา นักวิทยาศาสตร์ ได้เข้าไปแนะแนวหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเสนอเป็นแนวทางการรับสมัครจำนวนนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน จำนวน 10 คน และได้แนะนำนักเรียนที่กำลังศึกาาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียน เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 

แกลเลอรี่