สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รอมฎอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ในหลักสูตร ศิษย์เก่า และตลอดจนนักศึกษาทุกชั้นปี  จำนวนทั้งสิ้น 150 คน กิจกรรมมีการบรรยายธรรม โดย อุสตะมูฮัมหมัด สะมะแอ จัด ณ อาคารประกอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

แกลเลอรี่