สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม / Industrial Physics Program
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เปิดกล้อง ส่องฟ้า ชมปรากฏการณ์สุริยุปราคา

วันนี้ (20 เมษายน 2566) อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนักศึกษาประจำหลักสูตร ได้จัดกิจกรรมเปิดกล้องส่องฟ้า ให้กับบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย และผู้สนใจ เพื่อดู ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์สุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทย"เวลาประมาณ 10:22 - 11:43 น. ณ หอประชุม ลานหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แต่ละพื้นที่ดวงอาทิตย์จะถูกบดบังมากที่สุดไม่เท่ากัน โดยในยะลาสามารถมองเห็นได้เพียงแค่ 3% 

แกลเลอรี่